Jesteś tutaj

35 mln zł na przyjazną komunikację publiczną

  • 35 mln zł na przyjazną komunikację publiczną
    Fot. pixabay.com

Zakup 27 autobusów, budowa Centrów Obsługi Pasażerów, a także wprowadzenie elektronicznego biletu. To tylko niektóre z planowanych działań w Nowosolskim SubObszarze Funkcjonalnym. 15 grudnia zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu projektu w wysokości 35 mln zł. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu. Projekt ma też ograniczyć odpływ pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolski SubObszarze Funkcjonalnym.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Nowa Sól - Miasto. Partnerami projektu są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko, Gmina Kolsko. Partnerem Wspierającym jest Powiat Nowosolski.

Zakres projektu obejmie: 

1. Zakup taboru autobusowego (27 autobusów). 

2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli. 

3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej. 

4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli -rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli. 

5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. 

6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. 

7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu. Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się realizacje działań towarzyszących o charakterze przygotowawczo-inwestycyjnym oraz nadzór inwestorski i promocję projektu. Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "SUBBUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej NsOF.  

Całkowita wartość projektu to 50 mln zł, a kwota dofinansowania ponad 35 mln zł.