Jesteś tutaj

Są pieniądze na rozwój Żagania i Żar

  • Są pieniądze na rozwój Żagania i Żar
    Fot. lubuskie.pl

Powstanie Żarsko – Żagańska Strefa Gospodarcza. Jej koszt to ponad 20 mln zł. Zespół parkowo – folwarczny w Żarach zostanie zrewitalizowany. Ponadto powstanie tam Centrum Usług Społecznych. Ta inwestycja opiewa na 6,6 mln zł. Oba projekty powstaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

– Wiem, że Żary mają magiczną siłę przyciągania inwestorów. Wasz obszar jest przecież największym płatnikiem podatków PIT i CIT w woj. lubuskim – po podpisaniu umowy na dofinansowanie mówiła Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Strefa Gospodarcza w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym to przede wszystkim kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych: fragmentu strefy przemysłowej Lotnisko w Żarach, strefy położonej na północ od ul. Asnyka w Żaganiu, strefy przemysłowej w obrębie Kadłubia (gmina Żary) oraz strefy przemysłowej w miejscowości Tomaszowo (gmina Żagań). - Mam nadzieję, że za tymi projektami trafią do nas kolejny inwestorzy i będziemy bardziej konkurencyjni, a z tym się wiąże rozwój nas wszystkich – mówiła Danuta Madej, burmistrz Żar.

W ramach projektu możliwe będzie nie tylko uzbrojenie stref inwestycyjnych, ale także jest to promocja gospodarcza tych terenów. – Dzięki temu będą środki na promocję waszych gmin, bo nie można promować terenów inwestycyjnych w oderwaniu od Żar, czy Żagania – dodała marszałek.

Drugi projekt polega na rewitalizacji zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach i utworzenie Centrum Usług Społecznych. Wartość dofinansowania wynosi 6,6 mln zł. W zabytkowym zespole powstanie Centrum Usług Społecznych. Obiekty będą udostępniane turystom i mieszkańcom, chcącym skorzystać z rekreacyjnych walorów tego miejsca. - Ważne jest właśnie włączenie tego zabytkowego obszaru do życia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – mówiła Elżbieta Polak.

– Wiem, że nie jest łatwo dbać o nasze miasta, Żagań i Żary, gdy mamy w regionie silny Gorzów i silną Zieloną Górę, dlatego tym bardziej dziękuję pani marszałek za tę dbałość – mówił Daniel Marchewka, burmistrz Żagania.