Jesteś tutaj

Zmarł wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej

  • Zmarł wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej
    Fot. Muzeum Ziemi Lubuskiej

W nocy z 10 na 11 stycznia zmarł Jan Muszyński. Był najdłużej urzędującym dyrektorem zielonogórskiego Muzeum Ziemi Lubuskiej. W pamięci przyjaciół pozostanie zawsze osobą niezwykłą, twórczą i zawsze uśmiechniętą.

W swoim dorobku posiada ponad 200 publikacji o różnorodnym charakterze. Za swoją pracę i zaangażowanie społeczne był wielokrotnie honorowany licznymi odznaczeniami i nagrodami. Był Honorowym Obywatelem Miasta Zielona Góra i Krosna Odrzańskiego. Jan Muszyński sprawując od 1976 roku, przez 22 lata, funkcję Dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej wykreował zupełnie nowy wizerunek tej instytucji. Odrzucił koncepcję muzeum gromadzącego wszelkie starocie, koncentrując się na własnej wizji prezentacji polskiej sztuki współczesnej w jej różnorodnych odmianach.

- Zrezygnował z tradycyjnych muzealnych "filcowych kapci", tworząc znakomite kolekcje wybitnych twórców, m.in. Kajetana Sosnowskiego, Jana Berdyszaka, Mariana Kruczka. Nie zapominał również o artystach lubuskich, którzy zawdzięczają mu bardzo wiele. Swoją pasją potrafił zarazić innych, sam jestem tego przykładem. Był wyrazistą, trudną do zaszufladkowania osobowością, jako szef bardzo wymagający, potrafiący jednocześnie dostrzec i docenić umiejętności innych. Obdarzony niezwykłą wrażliwością, imponował licznymi talentami, a przede wszystkim genialnym poczuciem humoru. Obcowanie z nim było wielką frajdą – mówi Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Jan Muszyński - doktor historii, historyk sztuki. Urodził się 29 kwietnia 1932 roku w Gnieźnie. Zmarł 11 stycznia 2017 roku w Poznaniu. W latach 1952-1956 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1956 roku przyjechał do Zielonej Góry, gdzie pracował najpierw w rozgłośni radiowej. W tym samym roku został zatrudniony w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 1960 roku objął stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które sprawował do połowy 1962 roku. Współtworzył środowisko naukowe Zielonej Góry.  Od 1964 roku przez 12 lat pełnił obowiązki sekretarza Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu historii uzyskał w 1971 roku na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Przez 18 lat wykładał historię sztuki oraz prowadził seminaria magisterskie dla studentów w Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. W 1976 roku został mianowany dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej. Sprawując to stanowisko przez ponad dwadzieścia lat dokonał zasadniczych zmian struktury instytucji, w wyniku czego niektóre wcześniejsze działy muzealne zostały przekształcone w autonomiczne zielonogórskie instytucje: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Muzeum Etnograficzne w Ochli i Muzeum Wojskowe w Drzonowie. Po wyodrębnieniu samodzielnych placówek Jan Muszyński skupił się na własnej wizji Muzeum w Zielonej Górze. Stworzył nowatorską w skali kraju koncepcję wystawienniczą prezentującą w formie Galerii Autorskich twórczość wybitnych polskich artystów współczesnych.